top of page

Bireysel Terapi

Ulaşılacak bir sonu olan yolculuk yapmak iyidir; ama nihayetinde asıl önemli olan yolculuktur”

-Ursula K. Le Guin, Karanlığın Sol Eli

  Birey dünyaya geldiği andan itibaren değişim ve gelişim içindedir. Bu değişim evreleri bizler için çocukluk yaşantımızda çokça bizim kontrolümüz dışında kalan durumlara temasımız ile gerçekleşir.

 

  Terapi süreci her zaman bireyin yaşam deneyimlerinin onarılması ve geliştirilmesi yönünde ilerler. Terapi psikolojik veya duygusal zorluklar yaşamış ve kendilerini tekrar güçlendirmeye yönelik bir sağaltım deneyimi arayan insanlar için kıymetli bir başlangıç noktasıdır.

  Birey, içinde bulunduğu durumu anlamlandırmak, geçmiş yaşantılarının bugüne olan etkisini anlamak, güncel sorunlarına yön verebilme gücünü kullanmak amacıyla bireysel seanslara başlayabilir.  Birey bu yolculuğa ergenlik evresinde başlayabildiği gibi, genç yetişkinlik evresi, yetişkinlik, orta yaş ve ileri yaş evlerinde de çıkabilir.

 Eğitimlerim ve yetkinliğim dahilinde bireysel danışanlarımla, EMDR, Pozitif psikoterapi, çözüm odaklı terapi ve Satir Dönüşümsel Sistemik Terapi bireysel danışmanlık sürecinde kullandığım teknikler olarak yer almaktadır.

Aile Terapisi

“Bütün insanlar, 2 yaşında da 92 yaşında da olsada aynı duygulara sahiptirler.”

                                                                                                                                           Virginia Satir

  Aile terapisi aile sorunlarıyla ilgilenir. Sadece bireyin değil ailenin sağaltımını sağlar. Terapi odasında getirilen sorunu tüm aile bireylerini ağırlayarak çalışır. Asıl olan bireysel problemlerimizin dahi aile ile ilişkili köklerden gelmekte olduğudur. Aile ilişkisel dinamiğe sahiptir. Aile bireyinin birinde var olan sorun sistemin içinde yer alan tüm bireyleri etkiler ve ailenin içinde yaşanan sorunların aile bireylerinden birinde semptom çıkararak sorunu görünür kıldığına inanılır. Bu anlamda tüm aile bireylerinin sürece dahil edilerek aileyi etkileyen bu durum için sorumluluk alması, güçlerini birleştirerek daha hızlı çözüm bulunması hedeflenir.

  Eğitimlerim ve yetkinliğim dahilinde ailelerle Satir Sistemik Dönüşümsel Çift ve Aile Terapisi, çocuk merkezli oyun terapisi tekniklerini kullanarak yol almaktayım.

Çift Terapisi  

 “Her parça diğer parçalarla öyle bir şekilde ilişkilidir ki; birinde meydana gelen bir değişim bütün diğerlerinde değişim meydana getirecektir.” 

                                                                                               Virginia Satir

  Çift ilişkiye başladığı anda kendi deneyimledikleri ile ilk bebekleri olan “ilişkilerini” büyütürler. Bu yolculuk sırasındaki zorlanışlar, olumsuz deneyimler çift terapisinde ele alınır.

  Çift terapisi, çiftlerin ilişki dinamiklerinin değerlendirilerek sağlıklı ilişki örüntülerinin oluşmasının sağlanabileceği terapi şeklidir. Çiftler ilişkilerini sürdürmek için değil bazen sağlıklı sonlandırma kararı almak adına da terapi sisteminin içine dahil olurlar.

  Çift terapisinde terapist tarafsız bir noktadan getirilen ilişkisel sorunlar üzerine bireylerin farkındalık oluşturma, sağlıklı iletişim ve çatışma becerileri geliştirmeleri, aile içindeki denge unsurlarını oluşturmaları için orada hazır bulunur.

  Virginia Satir’ in “Her parça diğer parçalarla öyle bir şekilde ilişkilidir ki; birinde meydana gelen bir değişim bütün diğerlerinde değişim meydana getirecektir.” Felsefesi ile bireylerin öncelikle kendi davranış becerileri üzerinde sorumluluk almaları sağlanarak yola çıkılır.

Online Terapi

  Online terapi, danışanların ihtiyaç duymasına rağmen danışmanlık merkezine gitmesi mümkün olmadığı durumlarda (hastalık, yurt dışında bulunmak ve diğer engelleyici önemli durumlar) internet bağlantısı ve çeşitli iletişim ağları aracılığı üzerinden görüntülü görüşme ile gerçekleştirilebilen seans türüdür.

  Özellikle pandemi dönemi sırasında fiziksel olarak sağlık hizmetlerine ulaşmanın zorluğunu toplum olarak deneyimledik. Bu süreçte psikolojik destek ihtiyaçlarını bireylerin online terapi yöntemi ile sağlamaları ve zaten başlatmış oldukları süreçlerini sürdürmelerini sağladı. Pandemi sonrası da aynı şehirde fakat ulaşımı kolay olmayan mesafelerde ikamet eden, yoğunluk nedeniyle yüz yüze seansına takvimsel olarak yer vermekte zorlanan danışanlarımız ile de kullanmaya devam ediyoruz.

bottom of page