top of page

Eğitimlerim

Çocuk ve Ergen EMDR: Prof. Dr Ümran Korkmazlar 

Öğrenci Koçluğu: Bilginet Akademi, Zafer Polat Koyuncu


Masal Terapisi: Bilginet Akademi,Uzm.Klinik.Psk Hatice Sönmez

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi: Davranış Bilimleri Enstitüsü, Evangeline Munns

PASS Teorisi Bilişsel Müdahale Programı: Bilişsel müdahale programı yapabilme yeterliliğine sahip olmak. Dr.Öğr.Üyesi Tamer Ergin

2. ADIM -Sosyal-Duyusal Becerileri Geliştirme ve Şiddeti Önleme Programı

CAS (Cognitive Assestance sistem):İstanbul Üniversitesi, Dr. Öğr. Üyesi Tamer Ergin

1.Düzey EMDR Eğitimi: Göz Hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme terapisi. Davranış Bilimleri Enstitüsü 

MOXO Dikkat Testi: Dikkat Eksikliği hiperaktivite Bozukluğu ve anksiyete Bozukluklarının teşhisinde kullanılır) Moxo Test merkezi

Satir Dönüşümsel Sistemik Çift Ve Aile Terapisi :Virginia Satir Dönüşümsel Sistemik Aile Terapisi,MEB Özel Sibel Erener Aile Danışmanlığı

Çözüm Odaklı Terapi: Bilgelik Enstitüsü

Çocuk Değerlendirme  Testleri:Türk Psikologlar Derneği tarafından eğitim verilmiştir. İçeriği, Peabody resim kelime testi, öykü tamamlama testi, Bender-Gestalt Görsel motor algı testi, AGTE (Ankara gelişim envanteri).

Pozitif Psikoterapi: NADACC 


​​

        Seminerler

‘Sınır koyma becerisini geliştirmek’

Özel Marmara Koleji iki oturumluk veli grup çalışması

‘Evde ve Okulda Kaygı yönetimi’

Özel Marmara Koleji iki oturumluk veli grup çalışması

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Sempozyumu (RAM)

‘Bir Sistem Olarak Aile ve Aile Evreleri’

‘Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlıkta Yeni Yaklaşımlar’

Akran Mentör Çalıştayı, 2017

‘Akademik Güdülenme’

Akran Mentörlüğü Sertifika Eğitimi, 2017,2018,2019

‘Üniversite Yolunda Gençler ve Aileler’

Maltepe Üniversitesi(tercih tanıtım günleri), 2015

‘Tercihi Kime Göre Neye Göre Yapsak’

Maltepe Üniversitesi(tercih tanıtım günleri), 2015

‘Etkili Ana-baba Tutumları’

Çekmeköy Belediyesi, 2013

‘İletişim Becerileri Grup Çalışmaları’

Kadın ve Aile Sağlığı Merkezi, 2011

‘Özel Eğitimde Aile’

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, 2008-2010

‘Ana-baba Tutumları’

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, 2008-2010

‘Davranış Problemleri İle Başedebilme’

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi,2008-2010

‘Temel İletişim Becerileri’

Tepe Güvenlik Sistemleri, 2007-2008 (Her açılan yeni projede güvenlik elemanlarına verilmiştir.)

bottom of page